Брейн-ринг «Як ми знаємо творчість Т.Шевченка»

Поділитися посиланням:

Мета: виховувати повагу до творчості Т.Шевченка, зацікавити учнів класичною українською літературою, показати усю багатогранність обдарувань поета.

Ведучий. Слава Шевченкова – слава України.

Шевченко став символом незнищенності українського народу. Його велика любов до людини, до матері, до рідної України вчить, як треба на світі жити. Шевченкове слово кликало, будило, підносило. Його слава зростає, шириться, перетинає кордони. Сьогодні перевіримо, як знаєте шевченкіану ви.

І конкурс. „ Візитка команд”

Протягом 2-3 хвилин кожна команда представляє себе, розповідаючи про свою назву, девіз.

 

ІІ конкурс. „ Хто швидше?”

Кожна команда повинна дати відповіді на якомога більшу кількість запитань за 1 хв. За кожну правильну відповідь дається 1 бал.

 1. Членом якого братства був Шевченко? (Кирило-Мефодіївського)
 2. Скількома мовами перекладений «Заповіт»? (Стома)
 3. Пан, у якого Шевченко служив козачком. (Енгельгардт)
 4. Ким був до початку постання Ярема з поеми «Гайдамаки»? (Наймитом)
 5. Кобзар, якому Шевченко надіслав збірку «Кобзар» з дарчим над­писом. (Остап Вересай)
 6. Річка, біля якої похований поет. (Дніпро)
 7. Російський художник, у якого вчився Шевченко (Карл Брюллов)
 8. Продовжіть рядки: …І на оновленій землі…( Врага не буде…)
 9. Де було написано «Заповіт»? (У Переяславі)
 10. У якому році Шевченко «пас ягнята за селом»? (1814 + 13 = 1827р.)
 11. Прізвище Яреми з поеми «Гайдамаки». (Галайда)
 12. Ім’я дівчини, подруги дитячих літ Тараса. (Оксана)
 13. Попередня назва Тарасової гори. (Чернеча)
 14. Село, у якому провів дитинство Шевченко. (Кирилівка)
 15. Дата перепоховання Шевченка. (22 травня 1861 року)
 16. Ім’я сестри, яка була для Тараса другою матір’ю. (Катерина)
 17. Скільки творів увійшло до першого «Кобзаря»? (Вісім)
 18. Скільки років перебував Шевченко на засланні? (Десять)
 19. Перший твір Шевченка на історичну тематику. (Поема «Іван Підкова»)
 20. Майстер живописних справ, у якого навчався Шевченко. (В. Ширяєв)
 21. Найвідоміший драматичний твір Шевченка. (“Назар Стодоля”)
 22. Рік першого видання «Кобзаря»(1840)
 23. Звання Шевченка після закінчення Академії мистецтв. (Вільний художник))
 24. Псевдонім Шевченка. (Дармограй)
 25. Час другої поїздки Шевченка в Україну. (Серпень 1845р.)
 26. Кому присвячена поема «Катерина»? (Василю Жуковському)
 27. Дата першого арешту Шевченка. (15 квітня 1847р.)
 28. Скільки дітей було в сім’ї Т. Шевченка? ( 6 )
 29. Які книги були для Шевченка святими? ( Біблія, тв. Сковороди)
 30. Хто є оповідачем у поемі «Сон»? ( автор)
 31. Чим знаменитий для Шевченка 1840р? ( «Заповіт»)
 32. Хто вчив у дитинстві Тараса? ( дяк)
 33. Літературний псевдонім Шевченка ( Кобзар )
 34. Скільки мов знав Шевченко? ( 5 )
 35. В якому творі Шевченко застерігав дівчат від легковажності? (« Катерина»)
 36. «Реве та стогне Дніпр широкий..» – з якого твору ці рядки? ( «Причинна»)
 37. На якій грошовій купюрі зображено портрет Шевченка? (100грн.)

 

ІІІ конкурс. «Влучне запитання»

Кожна команда пропонує суперникам два запитання на тему, пов’язану з Т.Шевченком. Журі оцінює не лише правильність відповіді, а й дотримання культури поведінки й мовлення учасників, правильність оформлення запитання.

 

ІV конкурс.  “Поетичний”

Командам роздають надруковані уривки із творів Шевченка, але із пропущеними словами. Учасникам необхідно «реставрувати» текст, відновивши відсутні слова. Через 1 хв. картки забирають і зачитують, звіряючи із оригіналом. Найбільша кількість балів — 5 (якщо усе від­творено правильно).

 1. Садок вишневий … (коло хати) Хрущі над вишнями гудуть.
 2. Малого сліду … (не залишу) На нашій славній Україні.
 3. Як у Дніпра … (веселочка) Воду позичає.
 4. Цвітуть сади, біліють хати,     А на горі… (стоять палати).
 5. Наша дума, наша … (пісня) Не вмре, не загине.
 6. Уже покликали … (до паю) А я собі у бур’яні.
 7. Нема на світі… (України) Немає другого Дніпра.
 8. Та недовго сонце гріло, Недовго … (молилось).
 9. Ну що б, здавалося, слова. Слова та голос … (більш нічого).
 10. Біленькі хати повалялись, Стави … (бур’яном позаростали).

***

 1. Під ним … (кінь) вороненький Насилу ступає.
 2. Бо, сліпці, не бачать карих оченят,      Що тільки лякають … (молоденьких дівчат).
 3. Співа на могилі, з морем … (розмовля) На Божеє слово вони б насміялись.
 4. Неначе човен в синім морі, То … (вирина, то потопа).
 5. Чого мені тяжко, чого мені… (нудно) Чого серце плаче, ридає, кричить.
 6. Учітесь, читайте, і …., й свого не цурайтесь
 7. Посадили … (над козаком) Явір та калину.
 8. З шкурою знімають, бо … (нічим обуть) Княжат недорослих.
 9. …. (Сумує), квилить, плаче рано В Путивлі-граді Ярославна.
 10. І свій шлях широкий: Той … (мурує), той руйнує.

 

V конкурс. “Конкурс капітанів” + кросворд.

Капітани кожної з команд мають скласти вірш, використавши слова: Шевченко – дівчинко, поет – водомет.

У цей час учасники команд розгадують кросворди.

 

VІ конкурс. „Театр”.

Кожна команда показує пантомімою один з творів поета, а інша відгадує її.

 

VІІ конкурс. „Кращий знавець”.

 1. Згідно зі словами Шевченка, той, хто бачив цю людину хоча б здалеку, той бачив пекло в найгидкішому торжестві. Про кого з рідні міг так писати поет? (Про мачуху)
 2. За висловом Карла Брюллова, це була «найбільша свиня в торжковських туфлях», але завдяки Шевченку ця особа ввійшла в історію, а сам Брюллов заплатив їй чималу суму. Назвіть прізвище цієї особи. (Епгельгардт)
 3. Один з віршів Шевченко присвятив видатному діячеві української культури. У ньому є такі слова: Не заревуть в Україні /Вольнії гармати, / Не заріже батько / сина / Своєї дитини, /За честь, славу, за братерство, / За волю України. / Кому присвячені ці рядки? (Миколі Гоголю)
 4. До кого поет, художник, драматург Шевченко ставив такі вимоги: «Тільки українка, не панського роду, сирота і наймичка»? (До дружини)
 5. Перу та пензлю Шевченка належать такі літературні твори, як «Дорошенко», «Никита Гайдай», «Слепая красавица» та картини «Група сплячих жебраків», «Панна сотниківна». Що об’єднує ці літературні та мистецькі твори? (Не дійшли до нашого часу)
 6. Він першим перекладав Біблію українською мовою, створив перший в Україні фонетичний правопис, написав перший україномовний історичний роман і, можливо, був єдиним, в кого Шевченко був боярином на весіллі. Про кого йде мова?(Пантелеймон Куліш)
 7. Назвіть історичні неточності, зроблені Шевченком у поемі «Гайдамаки». (Реальний Ґонта не вбивав дітей; повстання почалося не в серп­ні, а наприкінці травня 1768 р., і тривало не рік, а півтора місяця; замучено титаря у Млієві, а не у Вільшані, і було це не влітку, а взимку.)
 8. У першому рядку цього вірша поет називає вченого, що відкрив закон, згідно з яким можна визначити об’єм неправильного тіла, та іншого вченого, що заявив: «А все-таки вона крутиться». Хто ж згадується в цьому вірші? ( Архімед і Галілей)
 9. Що стало безпосереднім поштовхом до написання поеми «Кав­каз»?(Звістка про загибель у бою з горянами поетового друга Якова де Бальмена)
 10. Цей список розпочато в 1962 р. і щорічно поповнюється. До нього потрапили  П. Тичина, О. Гончар, П. Загребельний, В. Сосюра, Г. Тютюнник, М. Бажан, А. Малишко, В. Симоненко, І. Драч, Д. Павличко та інші. Що це за список? (Лауреати літературної Національної (раніше Державної) премії імені Т. Шевченка.)
Поділитися посиланням: