Українська мова 5-І Урок 1 (ч.7)

Українська мова

5-І

Урок 1 (ч.7)

Виконайте завдання до уроку 1 (частина 7), використовуйте додатковий матеріал.

Вправа 1.

Вправа 3.

Вправа 8.

Розрізняй

“Найрозумніший” (заповнюється у гугл-формі)

Висновки

Українська література 5-І Урок 1 (ч.7)

Українська література

5-І

Урок 1 (ч.7)

Виконайте завдання до уроку 1 (частина 7).

Для виконання вправ 3, 7, 9 перегляньте відеоматеріал за покликаннями, розміщеними нижче.

Продовжити читання “Українська література 5-І Урок 1 (ч.7)”

Українська мова 5-Б Урок 2

Урок 2.

Вправа 5. Запишіть, підкресліть сполучення слів, що не є словосполученням.

Бігати наввипередки, сподіватися на успіх, у дворі, синє море.

Грати на скрипці, пізно ввечері, сильний вітер, червоні і білі.

Не помітив, рідний край, заплющувати очі, мити посуд.

Зручний одяг; діти співають, у далекій країні; міцне коріння.

 

Прочитайте казку, виконайте завдання до неї.

Посварились якось Підмет із Присудком.

  • Ти одягаєш часто мою маску, – сказав Підмет, – а мені це не подобається.

Присудок образився:

  • Звідки ти взяв? Коли це буває?
  • Коли і ти іменник, і я іменник. Спробуй розібратися, хто є хто. А я не хочу бути тобою.
  • Нащо мені твоя маска іменника? Я й сам іменник.

Довго б сварилися Підмет із Присудком, та раптом з’явився розділовий знак на ім’я Тире.

  • Я помирю вас, – сказав він, – стану між вами, і ніхто вже вас не сплутає.

З того часу і стоїть пан Тире між підметом-іменником і присудком-іменником, якщо між ними немає зв’язки. А між підметом-іменником і присудком-прикметником не хоче стояти, бо вони й так не сваряться.

  Продовжити читання “Українська мова 5-Б Урок 2”

Українська мова 5-Б Урок 1

Урок 1

Прочитайте відомості про речення та граматичну основу.

Речення – це одне або декілька слів, які виражають відносно закінчену думку. Слова в реченні пов’язані між собою за змістом і граматично.

Кожне речення має граматичну основу, яка складається з головних членів речення.

Підмет – головний член речення, що називає предмет, про який говориться в реченні, і відповідає на питання хто? що? Підмет найчастіше виражається іменником або займенником у називному відмінку: Мама готує обід. Ми відвідали зоопарк.

Присудок – головний член речення, який називає дію, стан або ознаку предмета і відповідає на питання що робить предмет? що з ним робиться? який він є? хто він такий? що він таке? У реченні присудок найчастіше виражений дієсловом, рідше – прикметником або іменником: Олексій та Захар катались на велосипедах. Книга – джерело знань.

  Продовжити читання “Українська мова 5-Б Урок 1”

Розробки учасників майстер-класу

Завдання: підготувати розробку завдань для квесту (1 з мови, 1 з літератури)

Розробка Андрійченко Людмили Миколаївни

Розробка Атаманенко Лілії Володимирівни

Розробка Афанасенко Ірини Вікторівни

Розробка Афанасенко Ніни Михайлівни

Розробка Баришполь Ольги Тимофіївни

Розробка Бондарчук Людмили Борисівни

Розробка Борознець Ірини Олександрівни

Розробка Будови Алли Олексіївни

Розробка Гевко Алли Євгенівни

Продовжити читання “Розробки учасників майстер-класу”

Інноваційні форми проведення заняття з української мови та літератури; особливості квесту

Інноваційні форми проведення заняття з української мови та літератури; особливості квесту

 

Організація та зміст діяльності обласного майстер-класу

На сучасному етапі розвитку освіти відбувається модернізація не тільки змісту освіти, а й активно впроваджуються інноваційні форми роботи, адже освіта передовсім має орієнтуватися на здобуття учнями умінь і навичок, необхідних сучасній людині для успішної самореалізації у професійній діяльності, особистому житті, громадській активності.

Продовжити читання “Інноваційні форми проведення заняття з української мови та літератури; особливості квесту”